Reference - TDI

V současné době vykonávám Technický dozor investora (TDI) na těchto stavbách:

INVESTOR                                          STAVBA                                         CENA DÍLA

Město Třeboň                        Rekonstrukce budov č.p. 20            47.480.000,- Kč bez DPH                                               a č.p. 19 v Třeboni

Státní oblastní archiv              Stavební úpravy objektů bývalého   47.982.562,- Kč bez DPH
Třeboň                                  kláštera Augustiniánů v Třeboni

Město Třeboň                         Kanalizace a ČOV                            21.167.761,- Kč bez DPH                                             Stará Hlína

Obec Příbraz                         Rekonstrukce bytového domu            10.700.000,- Kč bez DPH

Obec Strmilov                       Zateplení sportovní haly                      4.300.000,- Kč bez DPH

Stavby, u kterých jsem vykonával činnost Technického dozoru stavby (TDI):

INVESTOR                                          STAVBA                                         CENA DÍLA

SOŠ a SOU J.Hradec              Oprava elektroinstalace v budově     3.627.183,- Kč bez DPH                                                Domova mládeže Jindřichův Hradec

Obec Příbraz                          Oprava komunikací a výstavba        1.281.113,- Kč bez DPH
                                            chodníků v obci Příbraz

SOŠ a SOU                           Rekonstrukce                                7.481.925,- Kč bez DPH       Jindřichův Hradec                  Domova mládeže

Obec Číměř                           Tlaková kanalizace a ČOV           14.153.126,- Kč bez DPH                                                   pro obec Sedlo

Jihočeský kraj                       Stavební úpravy DD                     2.357.640,- Kč bez DPH   České Budějovice                  H.Planá pro ZZS JčK

SOŠ a SOU                           Oprava krovu a střechy                3.788.325,- Kč bez DPH Jindřichův Hradec                  Domova mládeže

Vysoká škola ekonomická      Revitalizace a stavební úpravy       35.503.347,- Kč bez DPH      Praha                                   FM VŠE Jindřichův Hradec  

Vysoká škola ekonomická      Zateplení obvodového pláště          7.655.822,- Kč bez DPH       Praha                                   FM VŠE Jindřichův Hradec  

Město Strmilov                      Zateplení Mateřské školky              1.285.414,- Kč bez DPH                                                  Strmilov  

Obec Příbraz                         Prodloužení kanalizačního sběrače      832.054,- Kč bez DPH

Obec Rodvínov                     Rekonstrukce místních a lesních        1.464.063,- Kč bez DPH                                            cest - obec Jindřiš          

Město Kardašova Řečice         Kompostárna K. Řečice                    3.433.778,- Kč bez DPH

Město Strmilov                      Zateplení Základní školy                  4.380.040,- Kč bez DPH                                                Strmilov 

Vysoká škola ekonomická      Modernizace výukových a              39.370.497,- Kč bez DPH      Praha                                   pracovních prostor