Vítám Vás

na webové prezentaci mé profesní činnosti. Předmětem mé činnosti je projektová a inženýrská činnost ve výstavbě a činnost technického dozoru staveb.

Strategie mých činností ve výstavbě je důsledně orientovaná ve prospěch a spokojenost zákazníka z hlediska individuálního přístupu, vysoké kvality práce, časové flexibility a dostupných cen.

Výkon odborné inženýrské činnosti a stavebního dozoru na Vaší stavbě je garancí úspěšného průběhu  realizace a dokončení Vaší stavby.

    

Jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s autorizací v oboru pozemní stavitelství pod č. 0102134 a mám 25 let praxe ve stavebnictví.