Projektová činnost

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro NOVOSTAVBU či REKOSTRUKCI Vašeho rodinného nebo bytového domu, objektu občanského a technického vybavení

 • vypracování projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení
 • optimalizace již stávající projektové dokumentace
 • zaměření stávajícího  stavu staveb
 • pasportizace objektů
 • výkazy výměr
 • výkazy materiálů
 • cenové rozpočty stavebních prací

S projektovou činností souvisí i další nabízené služby - inženýrská činnost:

 • zajištění stavebního povolení
 • zajištění ohlášení stavby
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění kolaudačního souhlasu
 • zajištění stanovisek dotčených subjektů státní a privátní správy