Přejímka bytů a domů

Zastupování objednatele při technických přejímkách bytů i celých nemovitostí od stavebních firem či developera.

Jsou kontrolovány zejména následující věci:

  • Kontrola kompletnosti dokončených prací respektive soulad deklarovaného typu nemovitosti se skutečností
  • Kontrola výměr deklarované rozlohy
  • Kontrola rovinatosti povrchů
  • Kontrola funkčnosti zařizovacích předmětů, elektroinstalace, funkčnosti dveří a oken
  • Asistence u přejímek a předpřejímek bytů
  • Kontrola dokladové části, certifikátů od zhotovitele
  • Technická pomoc při sepisování vad a nedodělků při přejímání dokončených a nově kupovaných bytů
  • Technická pomoc při řešení reklamačních závad po dobu záruky staveb